Faraomier

Een van de bijzondere miersoorten die in Nederland voorkomt, is de faraomier. Deze miersoort komt door heel Nederland voor. De nesten bevinden zich uitsluitend binnenshuis. De faraomier is oorspronkelijk afkomstig uit een tropische omgeving, maar heeft zich door de toename van het handelsverkeer en de aanleg van centrale verwarming ook in Nederland kunnen vestigen.

 

Leefwijze

De voortplanting wordt verzorgd door de koninginnen (per nest tot wel 400 koninginnen) die de eitjes leggen. De larven worden, na het uitkomen van de eitjes, verzorgd door werksters, die tevens voor de voedselvoorziening zorgen. De mannetjes zorgen voor de verdediging en uitbouw van de nesten. De koninginnen zijn bruingeel van kleur met een donkergekleurde kop en tussen de 3,5 en 5 mm groot. De werkster is bruingeel van kleur met een iets donkerder achterlijf en tussen de 2 en 2,5 mm groot.

Faraomieren zijn alleseters maar hebben een voorkeur voor vleeswaren. Zij eten ook dode insecten en komen soms ook op open wonden bij mensen af. Hun voorkeur gaat uit naar temperaturen van rond de 30º C, hetgeen verklaart waarom zij hun nesten voornamelijk bij warmtebronnen bouwen. Evenals andere dieren brengt ook de faraomier bacteriën over waardoor mensen ziek kunnen worden. Om dit te voorkomen is het belangrijk levensmiddelen in goed afgesloten bussen, trommels of flessen te bewaren. Wanneer er geen voedsel is, wordt een omgeving voor de faraomier een stuk minder interessant, waardoor het minder waarschijnlijk is dat het diertje zich daar in de buurt vestigt of in de buurt blijft.

 

Wat kunt u zelf doen?

In Nederland hebben de faraomieren geen onmiddellijk nuttige functie. In de tropen wel. Daar ruimen zij kadavers van dieren op. In Nederland is, om overlast tot een minimum te beperken, een spoedig ingrijpen gewenst. Dat houdt in dat geïnventariseerd moet worden hoever de aantasting is (in welk gebied zitten zij verspreid?) om aansluitend tot een adequate bestrijding te kunnen overgaan. Zelf bestrijdingen uitvoeren heeft tegen faraomieren eigenlijk geen zin. De aangewezen weg is om contact op te nemen met een professionele ongediertebestrijder.

 

Deskundige hulp

Als u last hebt van mieren weet onze gediplomeerde en ervaren staf daar wel raad mee. Soms kunt u echter ook zelf optreden tegen de mieren overlast.


Mocht de doe-het-zelf aanpak geen definitieve oplossing bieden, vraag dan een vakman om in te grijpen. Deze mag met middelen werken die alleen gebruikt mogen worden door gediplomeerde deskundigen.


Een deskundige ongediertebestrijder herkent u aan het NVPB logo. Dit logo geeft aan dat de onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven. De NVPB staat voor service, kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Plaagdieren moeten namelijk altijd bestreden worden met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo min mogelijk belasten.

Chat openen
Hallo, hoe mogen wij U helpen?
A.A.B. Rodentia
Bedankt dat u contact opneemt met A.A.B Rodentia. Laat ons weten hoe we u kunnen helpen. Wij streven ernaar binnen 1 werkdag u via whatsapp te antwoorden, mocht u telefonisch contact met ons willen dan kunt u bellen met 0206765909.