Vliegen

Dikke, harige, hinderlijk aanwezige vliegen. U ziet en hoort deze beestjes regelmatig rondvliegen in uw kamers. De meeste mensen noemen het ‘bromvliegen’, maar feitelijk zijn het vaak ‘kamervliegen’ of ‘vleesvliegen’. In tegenstelling tot hun uiterlijk zijn deze beestjes niet helemaal zonder gevaar voor de volksgezondheid.
 

Plaagdier

Vliegen kunnen zich op beschutte plaatsen, zoals bijvoorbeeld keukens, opslagplaatsen, zolders, kruipruimte en stallen, ongestoord ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat zij in aantal toenemen en dat, zodra de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, zij gezamenlijk in staat zijn vele eieren af te zetten. Hierbij hebben zij veelal een voorkeur voor plaatsen waar natuurlijke afvalproducten voorkomen, zoals mesthopen, vuilnisemmers, maar ook in de aarde van planten. De vleesvlieg is daarnaast veel te vinden in rottende stoffen, zoals kadavers.

Een vlieg kan 600 tot 2000 eitjes leggen in series van 100-150 stuks. De hele ontwikkeling van de vlieg, van ei tot volwassen vlieg kan, onder gunstige omstandigheden, binnen 1 tot 3 weken rond zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit bij warm weer tot een ware vliegenplaag kan leiden.
 

Gevaren

Zoals vele dieren draagt ook de kamervlieg bacteriën bij zich en dreigt zij allerlei gevaarlijke ziekten over te brengen, en daarmee de volksgezondheid in gevaar te brengen. Zeker wanneer de vliegen in aanraking kunnen komen met voedingsmiddelen die op tafel staan uitgestald vlak voor of tijdens de maaltijd, bestaat de kans dat tezamen met het eten de achtergebleven bacteriën van de vlieg worden geconsumeerd. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is dan ook van het grootste belang dat voedingsmiddelen goed afgesloten worden bewaard en zo kort mogelijk voor de maaltijd tevoorschijn worden gehaald. Ook het verwijderen van etensresten is logischerwijs van belang omdat vliegen zich hiermee kunnen voeden, en dus in leven kunnen blijven om zich voort te planten.
 

Bestrijding

Afgezien van het gevaar voor de volksgezondheid zijn de vliegen in grote aantallen ook hinderlijk voor de mens. Zeker wanneer er niet tijdig en adequaat wordt ingegrepen met weringsmaatregelen of bestrijding kan zich een ware plaag voordoen.

Bij weringsmaatregelen kan gedacht worden aan het plaatsen van horren voor geopende ramen en deuren. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegen gemakkelijk toegang hebben tot de achterliggende ruimtes.  Dit is echter geen 100% garantie dat er geen vliegen binnenkomen. Als u naar binnengaat, kan een vlieg gemakkelijk mee. In die gevallen is het mogelijk om via vliegenmeppers, lijmvallen, elektrische insectenvangers of spuitbussen de problemen in de hand te houden.

Welk middel u ook gebruikt, lees altijd eerst het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing en volg die aanwijzingen nauwkeurig op. Mocht het u niet lukken een einde te maken aan de overlast en ontstaat er een ware plaag van rondbrommende vliegen, dan wordt het tijd om er deskundige hulp bij te halen.
 

Deskundige hulp

Als u last hebt van vliegen weet onze gediplomeerde en ervaren staf daar wel raad mee. Soms kunt u echter ook zelf optreden tegen de vliegen overlast.
 
Mocht de doe-het-zelf aanpak geen definitieve oplossing bieden, vraag dan een vakman om in te grijpen. Deze mag met middelen werken die alleen gebruikt mogen worden door gediplomeerde deskundigen.
 
Een deskundige ongediertebestrijder herkent u aan het NVPB logo. Dit logo geeft aan dat de onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven. De NVPB staat voor service, kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Plaagdieren moeten namelijk altijd bestreden worden met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo min mogelijk belasten.

Chat openen
Hallo, hoe mogen wij U helpen?
A.A.B. Rodentia
Bedankt dat u contact opneemt met A.A.B Rodentia. Laat ons weten hoe we u kunnen helpen. Wij streven ernaar binnen 1 werkdag u via whatsapp te antwoorden, mocht u telefonisch contact met ons willen dan kunt u bellen met 0206765909.